no image

Sứ Mệnh

“Tạo cơ hội cho trẻ khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nền giáo dục toàn diện và phù hợp, giúp trẻ phát triển hết tiềm năng, có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để vươn lên vui sống tự lập và hòa nhập xã hội”TIN HỌC - CHÌA KHÓA MỞ KHO TÀNG TRI THỨC CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

TIN HỌC - CHÌA KHÓA MỞ KHO TÀNG TRI THỨC CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

“Công nghệ tin học đã trở thành nhịp cầu dẫn các em vào thế giới diệu kỳ đầy màu sắc, thắp sáng tương lai cho người khiếm thị bằng ngọn lửa tri thức”... xem thêm ...

VƯỢT QUA BÓNG TỐI NHỜ GIÁO DỤC

VƯỢT QUA BÓNG TỐI NHỜ GIÁO DỤC

“Tạo cơ hội cho trẻ khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nền giáo dục toàn diện và phù hợp, giúp trẻ phát triển hết tiềm năng, có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để vươn lên vui sống tự lập và hòa nhập xã hội”... xem thêm ...

Công ty Cổ phần Dệt may Thành Công